Kilpailun säännöt

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailuaika: 6.8. – 1.9.2019
Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä.

2. Kilpailun järjestäjä
Suomen Matkadata

3. Osallistumiskelpoisuus ja osallistuminen kilpailuun
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta kilpailun järjestäjän työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Arvontaan osallistuminen edellyttää kilpailulomakkeen täyttämisen.

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailun osallistuja välittömästi pois, jos kilpailija rikkoo sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. Jos voittaja on toiminut sääntöjen vastaisesti tai lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen.

4.Palkinnot
Palkintona arvotaan yksi (1 kpl) Tjäreborgin 150 euron matkalahjakortti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen, eikä siirtää kolmannelle taholle.

5. Voittajan valinta ja palkintojen lunastus
Voittaja arvotaan 1.9.2019. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajan tulee pyynnöstä toimittaa yhteystiedot palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voittajan julkistuksesta, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle. Tällaisessa tai vastaavassa tapauksessa Järjestäjällä on oikeus valita kilpailuun osallistuneiden joukosta uusi voittaja.

 

6. Henkilötietojen käsittely
Sähköposteja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Matkadata Oy:n uutiskirjeiden lähettämiseen sekä asiakassuhteen hoitoon. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.